Bạn ở đây: Trang Chủ Tiêu Chuẩn - Chất Lượng Chứng nhận tiêu chuẩn
Chứng nhận tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn sản phẩm đã đươc chứng nhận

Ống thép tròn: Tiêu chuẩn JIS G3444

STTLoại ỐngMác ThépLò Sản XuấtCơ TínhKiểm tra nén phẳngKiểm tra độ kín khít
Bền kéoBền chảyĐộ dãn dài
1 BPE SPHT-1 As stamp 395 315 41 Good
2 BPE SPHC As stamp 388 303 41 Good
3 BPE SPCC-SD As stamp 351 240 41 Good
4 BPE SS400 As stamp 402 285 39 Good

 
Ống thép hộp - chữ nhật: Tiêu chuẩn JIS G3466

STTLoại ỐngMác ThépLò Sản XuấtCơ TínhKiểm tra nén phẳng
Bền kéoBền chảyĐộ dãn dàiÁp lực làm việc
1 BPE SPHT-1 As stamp 395 315 41 NA Good
2 BPE SPHC As stamp 388 303 41 NA Good
3 BPE SPCC-SD As stamp 351 240 41 NA Good
4 BPE SS400 As stamp 402 285 39 NA Good

Bài viết mới hơn: