Tiêu chuẩn quốc tế

Các sản phẩm ống thép do 190 sản xuất được kiểm định đạt tiêu chuẩn quốc tế.