Thông báo thay đổi nhân sự và website chính thức (www.ongthep190.com )

25/10/2023 12:11 | : 154

Công ty CP 190  thông báo tới quý khách hàng và quý đối tác về việc ngưng hợp đồng lao động đối với nhân sự sau:

- Bà:  Nguyễn Thị Hồng Thắm                       Chức vụ :        Phó phòng kinh doanh.

- Ông: Nguyễn Kim Chung                            Chức vụ :        Nhân viên kinh doanh

Mọi thông tin giao dich liên quan đến Công ty CP 190 xin vui lòng liên hệ

- Ông : Hà Mạnh Hùng                                  Tell: 0913.379.224                                    Email: hung.cp190@gmail.com

- Phòng kinh doanh                                       Tell:0911.262.190                                     Email: cophan190@gmail.com     or  phongkinhdoanhcp190@gmail.com

 

Tin tức liên quan